0

O programie

Jest to program upowszechniania piłki nożnej wśród najmłodszych, realizowany we współpracy z Akademią Piłkarską LG

O programie

Cele programu

Dzięki Programowi „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” dzieci mają równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim. W ramach Programu funkcjonuje 14 ośrodków w formie klubów partnerskich oraz AP LOTOS Gdańsk, która jest jednocześnie operatorem i beneficjentem Programu. W roku 2020 do Programu dołączył drugi (po AP LOTOS Gdańsk) klub kobiecy.

Program obejmuje także takie działania jak szkolenia dla trenerów, zakup sprzętu treningowego i sportowego, wspólne wyjazdy na obozy, stypendia sportowe zarówno dla najzdolniejszych zawodników. Aktualnie metodycznym i wieloletnim treningiem objętych jest ponad 3500 dzieci (w tym profesjonalnym szkoleniem zamiejscowym około 400 młodych adeptów z największym potencjałem sportowym). Docelowo zawodnicy i zawodniczki mają zasilać młodzieżowe reprezentacje Polski oraz zawodowe kluby piłkarskie. Pierwsze efekty programu są już widoczne – powstały drużyny UKS LOTOS Gdańsk, skupiające najzdolniejszych 13- i 14-latków z Programu. Ponadto zawodnicy szkoleni w ramach Programu systematycznie trafiają do największych akademii w Polsce czy debiutują na ligowych boiskach (m.in. Juliusz Letniowski, Karol Fila, Kacper Urbański, Rafał Kobryń).

O programie

Ośrodki treningowe
[{"id_centres":"1","name":"Akademia Pi\u0142karska LG","gps":"54.3829942407:18.6404355786","logo":"\/upload\/centres\/1_app_centres_logo_logo_aplg_jpg.jpg","address":"Ul. Za\u0142ogowa 2-6, 80-557 Gda\u0144sk","city":"Gda\u0144sk","details":"<p align="justify">Akademia Pi\u0142karska LG prowadzi szkolenie dziewcz\u0105t w trzech kategoriach wiekowych: seniorki, juniorki (roczniki 2001 - 2005) oraz m\u0142odziczki (2005 i m\u0142odsze). <\/p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<p align="justify">Akademia Pi\u0142karska LG jest operatorem programu Pi\u0142karska przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM, w ramach kt\u00f3rego w 15 o\u015brodkach zamiejscowych (klubach partnerskich) oko\u0142o 3500 zawodnik\u00f3w szkolonych jest wed\u0142ug jednolitego planu szkolenia pod dok\u0142adnym nadzorem Akademii Pi\u0142karskiej LG.<\/p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<p align="justify">Akademia Pi\u0142karska LG prowadzi r\u00f3wnie\u017c treningi indywidualne. Wychodz\u0105c naprzeciw aktualnie panuj\u0105cym trendom oferujemy specjalistyczne szkolenie indywidualne z podzia\u0142em na grupy wiekowe oraz r\u00f3\u017cne profile zawodnik\u00f3w. Pracujemy w grupach z podzia\u0142em na kategorie wiekowe, dodatkowy podzia\u0142 pod wzgl\u0119dem umiej\u0119tno\u015bci (po\u0142\u0105czenie zawodnik\u00f3w o podobnych \u201ewadach\u201d i \u201ezaletach\u201d). Ponadto w grupach starszych skupiamy si\u0119 na stworzeniu warunk\u00f3w podobnych do meczowych.\r\n<br>\r\n<br>\r\n<font size="2"><\/font size>","open":"1","created_date":"2013-09-06 08:32:29","active":"1","videos_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_videos_image_player.png","galleries_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_galleries_image_photo.png","showOrder":"1","email":"biuro@aplg.pl","phone":"690 493 472","nip":"","krs":"","contact_details":"Numer rachunku bankowego dla dru\u017cyn Akademii:
\r\n51 1090 1098 0000 0001 1466 5655\r\n
\r\n
NIP: 957 10 42 019\r\n
\r\n
\r\nNumer rachunku bankowego dla Szk\u00f3\u0142ki i oboz\u00f3w:
\r\nBank Zachodni WBK, V oddzia\u0142 w Gda\u0144sku
\r\n93 1090 1098 0000 0001 1744 7053","url":"\/centre\/id,1\/akademia_pilkarska_lg"},{"id_centres":"16","name":"Bia\u0142ystok","gps":"53.1494334525:23.1310873619","logo":"\/upload\/centres\/16_app_centres_logo_1cc3d20a86d06d975fa1dcb7ad316cf7_0b195618-645a-4576-8ca9-5cd831788bab.jpg","address":"Miejski O\u015brodek Szkolenia Pi\u0142karskiego ul. Jaworowa 8, 15-808 Bia\u0142ystok","city":"Bia\u0142ystok","details":"O\u015brodek w Bia\u0142ymstoku reprezentowany przez Miejski O\u015brodek Szkolenia Pi\u0142karskiego do\u0142\u0105czy\u0142 do programu \u201ePi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM\u201d 16 maja 2018 roku.\r\n\r\n\r\nMiejski O\u015brodek Szkolenia Pi\u0142karskiego popularnie zwany MOSP-em jest stowarzyszeniem powo\u0142anym w g\u0142\u00f3wnej mierze w celu szkolenia dzieci i m\u0142odzie\u017cy pod k\u0105tem zagwarantowania im jak najlepszego rozwoju sportowego i osobistego. O\u015brodek powsta\u0142 w 1996 r. a g\u0142\u00f3wnym pomys\u0142odawc\u0105 i za\u0142o\u017cycielem by\u0142 Stanis\u0142aw Ba\u0144kowski \u2013 obecny prezes. Przez ponad 20 lat istnienia klub wielokrotnie zdobywa\u0142 najwy\u017csze laury w rozgrywkach krajowych. ","open":"1","created_date":"2018-06-21 11:38:40","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"2","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,16\/bialystok"},{"id_centres":"2","name":"Byt\u00f3w","gps":"54.178926:17.502505","logo":"\/upload\/centres\/2_app_centres_logo_u2.png","address":"Klub Sportowy U2 Byt\u00f3w, ul. Doma\u0144skiego 13, 77-100 Byt\u00f3w","city":"Byt\u00f3w","details":"O\u015brodek w Bytowie reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy U-2 Byt\u00f3w do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 3 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Cezary Ko\u0142akowski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:30:54","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"3","email":"kontakt@u2bytow.pl","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,2\/bytow"},{"id_centres":"8","name":"Chojnice","gps":"53.697672:17.560977","logo":"","address":"ul. Mickiewicza 12, 89- 600 Chojnice","city":"Chojnice","details":"O\u015brodek w Chojnicach reprezentowany przez MKS Chojniczanka 1930 Chojnice do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 3 wrze\u015bnia 2013 roku.","open":"1","created_date":"2013-09-09 12:04:40","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"4","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,8\/chojnice"},{"id_centres":"18","name":"Czechowice-Dziedzice","gps":"49.899387:19.016484","logo":"","address":"Uczniowski Mi\u0119dzyszkolny Klub Sportowy \"Tr\u00f3jka\" ul.\u0141ukasiewicza 37,Czechowice-Dziedzice","city":"Czechowice -Dziedzice","details":"UMKS \u201eTr\u00f3jka\u201d Czechowice-Dziedzice powsta\u0142 21 lipca 2005 r. Stopniowo Klub rozrasta\u0142 si\u0119, przejmuj\u0105c kolejne grupy, kt\u00f3re dotychczasowo szkolone by\u0142y w MRKS-ie Czechowice-Dziedzice. Wraz z rozwojem infrastruktury sportowej miasta, klub zapewni\u0142 szkolenie dzieci i m\u0142odzie\u017cy we wszystkich kategoriach wiekowych. Na dzie\u0144 dzisiejszy dzi\u0119ki ogromnemu wsparciu w\u0142adz miasta mo\u017cemy obj\u0105\u0107 szkoleniem 240 zawodnik\u00f3w w 11 grupach szkoleniowych pod opiek\u0105 13 trener\u00f3w, w tym trenera przygotowania motorycznego oraz trenera bramkarzy. W programie \u201ePi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM\u201d od 21.05.2019.","open":"0","created_date":"2019-09-24 09:04:27","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"5","email":"","phone":"605 043 262","nip":"","krs":"","contact_details":"Koordynator - Tomasz Dyrda","url":"\/centre\/id,18\/czechowice-dziedzice"},{"id_centres":"12","name":"Elbl\u0105g","gps":"54.178979:19.3958449","logo":"","address":"ul. Krakusa 25, 82-300 Elblag","city":"Elbl\u0105g","details":"O\u015brodek w Elbl\u0105gu reprezentowany przez MMKS Concordia Elbl\u0105g do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 10 maja 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Krzysztof Machi\u0144ski.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:08:16","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"\/upload\/media\/12_app_centres_galleries_image_news_pic.jpg","showOrder":"6","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,12\/elblag"},{"id_centres":"17","name":"Jas\u0142o","gps":"49.727202:21.450348","logo":"","address":"Uczniowski Klub Sportowy \"Sz\u00f3stka\" ul. Rafineryjna 3A, 38-200 Jas\u0142o","city":"Jas\u0142o","details":"Klub powsta\u0142 w 2001 roku z inicjatywy Pana Artura Tomaszewskiego oraz Pani Dyrektor Gabrieli Zdunek w \u00f3wczesnej Szkole Podstawowej Nr 6 a obecnie siedzib\u0105 Klubu jest Zesp\u00f3\u0142 Szk\u00f3\u0142 Miejskich Nr 1 w Ja\u015ble. Zawodnicy UKS 6 Jas\u0142o byli powo\u0142ywani na zgrupowania Letniej Akademii M\u0142odych Or\u0142\u00f3w, uczestniczyli w meczach Kadry Podkarpacia, w meczach Kadry Okr\u0119gowego Zwi\u0105zku Pi\u0142ki No\u017cnej w Kro\u015bnie. W czasie ponad 18-letniej dzia\u0142alno\u015bci Klubu UKS 6 Jas\u0142o zawodnicy wygrali kilkadziesi\u0105t turniej\u00f3w i og\u00f3lnopolskich oraz mi\u0119dzynarodowych w ro\u017cnych kategoriach wiekowych, przywozili do Jas\u0142a z\u0142ote, srebrne oraz br\u0105zowe medale, a tak\u017ce wiele nagr\u00f3d indywidualnych najlepszych zawodnik\u00f3w, bramkarzy oraz strzelc\u00f3w. Przyst\u0105pienie do programu \u201ePi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM\u201c (od 23.05.2019) daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozwoju Klubu i tym samych rozwoju dzieci z Miasta Jas\u0142a oraz Powiatu Jasielskiego","open":"0","created_date":"2019-09-24 08:59:04","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"8","email":"uks_szostka@o2.pl","phone":"507 058 648","nip":"","krs":"","contact_details":"Koordynator - Mariusz Potera","url":"\/centre\/id,17\/jaslo"},{"id_centres":"10","name":"Kartuzy","gps":"54.338171:18.206467","logo":"\/upload\/centres\/10_app_centres_logo_logo_cartusi.jpg","address":"ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy","city":"Kartuzy","details":"O\u015brodek w Kartuzach reprezentowany przez GKS Cartusia 1923 do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 26 listopada 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Kwiatkowski.","open":"1","created_date":"2013-10-17 13:35:41","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"9","email":"biuro@cartusia1923.pl","phone":"(58) 685-32-45","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,10\/kartuzy"},{"id_centres":"13","name":"Kokoszki","gps":"54.3740911:18.4618115","logo":"\/upload\/centres\/13_app_centres_logo_pobrane.jpg","address":"ul. Budowlanych 49\/5, 80-980 Gda\u0144sk","city":"Gda\u0144sk","details":"O\u015brodek w Kokoszkach reprezentowany przez TKKF Jaguar Gda\u0144sk do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 1 marca 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest Marek Szutowicz.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:11:17","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"10","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,13\/kokoszki"},{"id_centres":"11","name":"Luzino","gps":"54.576601:18.103985","logo":"\/upload\/centres\/11_app_centres_logo_logo.JPG","address":"ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino","city":"Luzino","details":"O\u015brodek w Luzinie reprezentowany przez Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 14 grudnia 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Radecki.","open":"1","created_date":"2014-02-06 07:46:03","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"12","email":"promocja@gosrit.luzino.pl","phone":"58 678 05 54","nip":"5882302124","krs":"0000322094","contact_details":"","url":"\/centre\/id,11\/luzino"},{"id_centres":"15","name":"Malbork","gps":"54.0418974:19.0448506","logo":"\/upload\/centres\/15_app_centres_logo_1239793_10150323704574995_787120658_n.jpg","address":"ul. Toru\u0144ska 60, 82-200 Malbork","city":"Malbork","details":"O\u015brodek w Malborku reprezentowany przez M\u0142odzie\u017cowy O\u015brodek Pi\u0142karski Pomezania Malbork do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 27 wrze\u015bnia 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Rados\u0142aw Rabenda.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:18:11","active":"1","videos_image":"","galleries_image":"\/upload\/media\/15_app_centres_galleries_image_dsc_3603_1.jpg","showOrder":"13","email":"moppomezania@wp.pl","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,15\/malbork"},{"id_centres":"5","name":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","gps":"54.20673:19.122154","logo":"","address":"ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","city":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Nowym Dworze Gda\u0144skim reprezentowany przez Ludowy Klub Sportowy \u017bu\u0142awy Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 10 maja 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Arkadiusz Glazer.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:55","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"14","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,5\/nowy_dwor_gdanski"},{"id_centres":"4","name":"Starogard Gda\u0144ski","gps":"53.969833:18.534597","logo":"\/upload\/centres\/4_app_centres_logo_kps_logo_duze_bez_tla.png","address":"ul. Olimpijczyk\u00f3w Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gda\u0144ski, ","city":"Starogard Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Starogardzie Gda\u0144skim reprezentowany przez KP Starogard Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 22 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Siera\u0144ski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:15","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"16","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,4\/starogard_gdanski"},{"id_centres":"19","name":"Szczecin","gps":"53.4229068:14.5236398","logo":"\/upload\/centres\/19_app_centres_logo_53341304_2313020668719821_2724519934511022080_n.jpg","address":"ul. Tenisowa 21 70-307 Szczecin","city":"Szczecin","details":"Ladies Football Academy - LFA Szczecin to klub stworzony dla wszystkich dziewcz\u0105t w regionie, kt\u00f3re trenuj\u0105 pi\u0142k\u0119 no\u017cn\u0105. O\u015brodek prowadzi treningi w trzech dzieci\u0119cych kategoriach wiekowych oraz dru\u017cyn\u0119 seniorek (powy\u017cej 14 lat), wyst\u0119puj\u0105c\u0105 na szczeblu III Ligi. Dysponuje wykwalifikowan\u0105 kadr\u0105 trenersk\u0105 \u2013 szkoleniowcami s\u0105 m.in. by\u0142e zawodniczki Ekstraligi.\r\n\r\n\r\nKlub Ladies Football Academy - LFA Szczecin do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 8 wrze\u015bnia 2020 r. Jest pierwszym klubem na Pomorzu Zachodnim bior\u0105cym udzia\u0142 w programie Grupy LOTOS.\r\n\r\nLadies Football Academy - LFA Szczecin prowadzi ci\u0105g\u0142y nab\u00f3r do wszystkich swoich grup wiekowych, dzi\u0119ki temu pi\u0142karki mog\u0105 do\u0142\u0105czy\u0107 do #RodzinyLFA w ka\u017cdej chwili i czerpa\u0107 przyjemno\u015b\u0107 z pi\u0142ki no\u017cnej.","open":"1","created_date":"2020-09-11 11:50:00","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"17","email":"lfaszczecin@gmail.com","phone":"782925444","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,19\/szczecin"},{"id_centres":"3","name":"Ustka","gps":"54.574711:16.873409","logo":"\/upload\/centres\/3_app_centres_logo_obraz1.png","address":"76-270 Ustka, stadion: ul. Sportowa 17; biuro: ul. D\u0105browszczak\u00f3w 2a","city":"Ustka","details":"O\u015brodek w Ustce reprezentowany przez MKS Jantar Ustka do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 15 grudnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Piszko.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:32:26","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"\/upload\/media\/3_app_centres_galleries_image_20160514_120843.jpg","showOrder":"18","email":"jantar.ustka@pomorski-zpn.pl","phone":"605051278","nip":"839-20-12-780","krs":"516264","contact_details":"Zgigniew Margol, 2000 - 530 682 694\r\nRados\u0142aw \u0141ukasik, 2001 - 691 822 143\r\nDominik Kaczmarek, 2003 - 606 681 412\r\nPiotr Semenowicz, 2004 - 603 086 679\r\nPiotr Szwakiel, 2005\/06 - 781 016 897","url":"\/centre\/id,3\/ustka"}]

O programie

Stypendyści
Hubert Beling 09.06.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Bielecki 14.09.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Olivier Bieliński 19.08.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Tomasz Birr 01.08.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartosz Borkowski 04.05.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartłomiej Bromirski 08.04.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Marcin Ceremus 11.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Miłosz Czarnuch 27.04.2006
 • Ksywa: Miły
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Filip Dalecki 22.07.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Hubert Duch 02.01.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Oliwier Dułak 31.05.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Wiktor Etmański 15.01.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dominik Fabiś 24.02.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Olaf Fercho 16.03.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartosz Flis 11.05.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Julia Formela 03.07.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Wojciech Goć 09.04.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Nikodem Hynek 10.03.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kamil Jankowski 02.04.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartłomiej Kałduński 16.04.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Eryk Kępski 12.06.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Nikodem Kitowski 21.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Maciej Kobiela 01.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Adam Korczyc 24.12.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Damian Korczyc 19.02.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Łukasz Kowalik 19.09.2009
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Kozioł 28.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Filip Kołakowski 04.05.2003
 • Ksywa: Kołek
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Paweł Kuchta 15.04.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Błażej Kulwikowski 17.01.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Kłodaś 07.01.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Latkiewicz 22.08.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Weronika Lewandowska 20.06.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Michał Marendowski 06.05.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Aleksander Masternak 30.08.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Filip Meier 29.03.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Miętki 21.07.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Maciej Narloch 05.12.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Paprocki 02.06.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Sebastian Partyka 28.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Igor Pawlak 15.03.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Wojciech Pawlina 30.10.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Oliwier Pawłowski 06.04.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Pełka 14.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Maksymilian Pietrzykowski 01.02.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Łukasz Plichta 02.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Aneta Plotzka 29.12.1996
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Praniuk 05.05.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Przytuła 26.08.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Adam Płotka 09.01.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Rabenda 18.11.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Czesław Raburski 23.09.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Aleksander Reclaw 10.05.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Recław 17.04.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Richert 19.03.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jan Rymarz 18.09.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Ryszewski 24.11.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Śliwa 08.05.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Smoliński 05.05.2008
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Fabian Socha 19.06.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Spychalski 06.09.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Adrian Starzec 07.11.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dominik Stolc 04.08.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Szałatkiewicz 04.06.2004
 • Ksywa: Sałata
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Filip Sznajder 10.02.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Szulc 09.03.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek:
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Szweminski 06.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Igor Szyszło 20.02.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Uzarek 23.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Radosław Wegner 31.07.2008
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Oliwia Werra 28.07.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Wireński 16.01.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Sebastian Wojewódka 19.02.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Sebastian Wojnowski 04.01.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Adam Wolski 15.06.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Paweł Wos 25.04.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Wrzesiński 18.07.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Aleksander Wydrowski 30.07.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Marcel Wysiecki 30.11.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Julia Włodarczyk 09.06.2001
 • Ksywa: Julka
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Błażej Zalewski 29.08.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Wiktora Żmuda-Trzebiatowska 09.09.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Żywicki 12.07.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Łukasik 06.01.2007
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
LOTOS
KS Lechia

Aktualności

Wczytaj więcej aktualności

Galeria

Pokaż galerię:
Wszystkie
 • Wszystkie
 • Akademia Piłkarska LG
 • Białystok
 • Bytów
 • Chojnice
 • Czechowice-Dziedzice
 • Elbląg
 • Jasło
 • Kartuzy
 • Kokoszki
 • Luzino
 • Malbork
 • Nowy Dwór Gdański
 • Starogard Gdański
 • Szczecin
 • Ustka
Brak wyników

LOTOS Junior Cup 2019

2019-06-23
Akademia Piłkarska LG

Dziewczyny też potrafią: Julia Włodarczyk

2018-12-17
Dziewczyny też potrafią: Julia Włodarczyk
Kokoszki

Ateitis Cup 2018

2018-11-27

Obóz dla zawodników Piłkarskiej Przyszłości z LOTOSEM

2018-07-04
Malbork

Dominik Fabiś na dniu talentu w Niemczech

2018-04-30
Akademia Piłkarska LG

LOTOS Griffin Cup w Malborku

2018-01-15
Chojnice

Zespoły Chojniczanki - rocznik 2006

2017-10-02
Zespoły Chojniczanki - rocznik 2006
Bytów

U2 Bytów triumfuje w Ekstra Talencie

2017-09-14

Turniej pełen emocji, czyli V finał LOTOS Junior Cup

2017-07-25
Starogard Gdański

Lotos Junior cup 2017

2017-07-03

Cieszcie się piłką. Kadrowicze młodym piłkarzom

2017-06-29
Cieszcie się piłką. Kadrowicze młodym piłkarzom

Finał Ogólnopolski XVII edycji turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" - 29.04

2017-04-29
Akademia Piłkarska LG

Paweł Janas na treningu Seniorek APLG

2017-03-24

Towarzyski mecz z gdyńską Arką

2017-01-11

Piłkarska przyszłość z LOTOSEM w Radiu Znad Willi

2017-01-01
Piłkarska przyszłość z LOTOSEM w Radiu Znad Willi
Malbork

Zgrupowanie kadry w Malborku

2016-12-12
Akademia Piłkarska LG

Piłkarski Trening Indywidualny

2016-12-01

Sparingi kadrowiczów Programu z Arką Gdynia

2016-11-25
Luzino

KASZUB CUP U-7 W LUZINIE

2016-11-17

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM - zgrupowanie kadry r. 2002/2003 w Stężycy

2016-11-15

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM - zgrupowanie kadry r. 2004/2005 w Starogardzie Gdańskim

2016-11-14

Podopieczni trenera Wypija w Bytowie - Kadra Programu r. 2002/2003

2016-10-28

Kadra Piłkarskiej Przyszłości z LOTOSEM r. 2006/2007 w Stężycy

2016-10-14

REPREZENTACJA R.2002/2003 „PIŁKARSKIEJ PRZYSZŁOŚCI Z LOTOSEM” PO ZGRUPOWANIU

2016-09-30
Malbork

Młoda Kadra LOTOSU w Malborku

2016-09-29
Młoda Kadra LOTOSU w Malborku

Zgrupowanie Kadry Programu - r. 2006/2007

2016-09-22
Akademia Piłkarska LG

Zgrupowanie Kadry Programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM rocznika 2004/2005 w Stężycy

2016-09-15
Akademia Piłkarska LG

Zgrupowanie Kadry Programu "Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM"

2016-07-20
Akademia Piłkarska LG

LOTOS Junior Cup - uczestnicy turnieju

2016-06-20
Akademia Piłkarska LG

YASON T29 Cup

2016-06-15
Akademia Piłkarska LG

LOTOS Junior Cup 2016

2016-06-05
Akademia Piłkarska LG

Zawodnicy z ośrodków na treningu Reprezentacji Polski

2016-06-01
Ustka

Półfinał w Ustce

2016-05-14
Akademia Piłkarska LG

APLG na Arka Gdynia Cup 2016

2016-01-25

Młodzi piłkarze w rafinerii

2015-11-04
Młodzi piłkarze w rafinerii

Relacja z finału LOTOS Junior Cup 2015

2015-07-02
Relacja z finału LOTOS Junior Cup 2015

LOTOS Junior Cup 2015

2015-06-28

Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner w Gdańsku

2015-06-10
Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner w Gdańsku

Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner w Gdańsku

2015-06-10
Malbork

Półfinał w Malborku

2015-06-07
Nowy Dwór Gdański

Półfinał w Nowym Dworze Gdańskim

2015-06-06
Kartuzy

8. półfinał w Kartuzach

2015-06-06
Malbork

Malborska majówka

2015-05-02
Starogard Gdański

Zgrupowanie w Starogardzie Gdańskim

2015-03-14

Julka, nasza piłkarska perełka

2015-02-06
Julka, nasza piłkarska perełka

Otwarcie ośrodka APLG w Malborku

2014-09-27
Otwarcie ośrodka APLG w Malborku

Szczęśliwa trzynastka. Otwarcie ośrodka APLG w Słupsku

2014-09-01
Szczęśliwa trzynastka. Otwarcie ośrodka APLG w Słupsku

Obóz piłkarski w Gniewinie

2014-07-26

Tam, gdzie trenują najlepsi

2014-07-24
Tam, gdzie trenują najlepsi

Kuba, czyli piłkarz-nurek

2014-07-17
Kuba, czyli piłkarz-nurek

Finał LOTOS Junior Cup 2014

2014-06-22

Finał LOTOS Junior Cup 2014

2014-06-22
Finał LOTOS Junior Cup 2014

Półfinał LOTOS Junior Cup w Starogardzie Gdańskim

2014-06-13
Półfinał LOTOS Junior Cup w Starogardzie Gdańskim

Otwarcie ośrodka APLG w Kokoszkach

2014-06-04
Otwarcie ośrodka APLG w Kokoszkach

Półfinał LOTOS Junior Cup w Nowym Dworze Gdańskim

2014-05-22
Półfinał LOTOS Junior Cup w Nowym Dworze Gdańskim

Otwarcie ośrodka APLG w Elblągu

2014-05-10
Otwarcie ośrodka APLG w Elblągu

Radunia Bulls

2014-05-07
Radunia Bulls

Spotkanie z Robertem Kubicą na PGE Arenie

2014-04-28
Spotkanie z Robertem Kubicą na PGE Arenie

Młody, młodszy i najmłodszy

2014-03-28
Młody, młodszy i najmłodszy

Stają na głowie, żeby zostać piłkarzami

2014-03-06
Stają na głowie, żeby zostać piłkarzami

Ośrodek w Kokoszkach. Podpisanie listu intencyjnego

2014-02-24
Ośrodek w Kokoszkach. Podpisanie listu intencyjnego

Piłkarz-filmowiec

2014-02-10
Piłkarz-filmowiec

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Luzinie

2013-12-17

Otwarcie ośrodka APLG w Luzinie

2013-12-16
Otwarcie ośrodka APLG w Luzinie

Spotkanie z Robertem Kubicą

2013-11-29

Spotkanie z Robertem Kubicą

2013-11-29
Spotkanie z Robertem Kubicą
Kartuzy

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Kartuzach

2013-11-26

Otwarcie ośrodka APLG w Kartuzach

2013-11-26
Otwarcie ośrodka APLG w Kartuzach

Piłkarz-hejnalista

2013-11-20
Piłkarz-hejnalista

Testy szybkościowe w Nowym Dworze Gdańskim

2013-10-29
Testy szybkościowe w Nowym Dworze Gdańskim

Nowy ośrodek Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk w Stężycy

2013-10-15
Nowy ośrodek Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk w Stężycy

Drużyny biorące udział w programie

2013-09-27

Otwarcie ośrodka Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk w Chojnicach

2013-09-03
Otwarcie ośrodka Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk w Chojnicach
Chojnice

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Chojnicach

2013-09-03

Szkółka Lechista w Sztutowie (I turnus)

2013-08-23

Adepci z Nowego Dworu Gdańskiego na obozie w Luzinie

2013-08-12

Podopieczni projektu na meczu Lechia-Barcleona

2013-07-30

Obóz stypendystów programu w Rynie na Mazurach

2013-07-01

Finał Lotos Junior Cup w Gdańsku

2013-06-23

Finał LOTOS Junior Cup - "Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM"

2013-06-23
Finał LOTOS Junior Cup - "Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM"
Nowy Dwór Gdański

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Nowym Dworze Gdańskim

2013-05-10

"Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM" zawitała do Nowego Dworu Gdańskiego

2013-05-10
"Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM" zawitała do Nowego Dworu Gdańskiego
Krokowa

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Gminie Krokowa

2013-03-06

Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM - Krokowa

2013-03-06
Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM - Krokowa

"Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM" ma już pół roku

2013-02-26
"Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM" ma już pół roku
Bytów

Trening podopiecznych ośrodka w Bytowie

2013-02-13
Gmina Pruszcz Gdański

Trening podopiecznych ośrodka z Pruszcza w Łęgowie

2013-02-06
Ustka

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Ustce

2012-12-04
Starogard Gdański

Otwarcie zamiejscowego ośrodka w Starogardzie Gdańskim

2012-09-22
Gmina Pruszcz Gdański

Otwarcie zamiejscowego ośrodka Gminie Pruszcz Gdański

2012-09-12

Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM

2012-09-03
Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM
Bytów

Inauguracja programu w Bytowie

2012-09-03
Akademia Piłkarska LG

Obóz w Rewalu

0000-00-00
Wczytaj więcej galerii

Skontaktuj się z nami

Akademia piłkarska LG

Tomasz Bocheński
Dyrektor Akademii
 

Skontaktuj się z nami

Akademia piłkarska LG

Tomasz Borkowski
Trener koordynator
 

Formularz rejestracji

Deklaracja przystąpienia do programu Piłkarska przyszłość z LOTOSEM

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

 • W jakim wieku musi być dziecko, żeby zapisać je do programu?

  W zależności od ośrodka, prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych 6-13 lat.

 • Jak zapisać dziecko do projektu?

  Należy bezpośrednio skontaktować się z koordynatorem danego ośrodka lub z trenerem prowadzącym.

 • Czy trzeba przejść jakieś testy?

  Zajęcia są dostępne dla wszystkich chętnych, na późniejszym etapie zawodnicy poddawani są selekcji, prowadzonej przez trenerów i koordynatorów.

 • Ile kosztuje udział w programie?

  Udział w programie jest bezpłatny, ośrodki pobierają jedynie składkę członkowską od zawodników zrzeszonych w klubie, której wysokość ustanawiają wewnętrzne statuty poszczególnych klubów.

 • Jak często prowadzone są treningi?

  W zależności od kategorii wiekowej 3, 4 lub 5 razy w tygodniu.

 • Czy treningi nie będą kolidowały z nauką szkole?

  Siatka godzin skorelowana jest z zajęciami w szkole. Treningi odbywają się popołudniami, chyba, że któryś zespół tworzy klasę sportową - wówczas treningi odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych.

 • Jakie kwalifikacje posiada kadra trenerska?

  Trenerzy posiadają uprawnienia UEFA B lub UEFA A.

 • Czy podopieczni projektu biorą udział w jakiś rozgrywkach ?

  W większości uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Przeczytaj pozostałe FAQ
best websites of the world